ผู้บังคับบัญชา

 

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์

ผบก.ภ.จว.ตราด

 

   
พ.ต.อ.วิเชียร   ยันตรัตน์ พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด    
   
พ.ต.อ.พีระพงษ์ เหล่าธนาวิน พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด