header image

 

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

17 ตุลาคม 2564 16 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ. เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ฯ , หัวหน้าสภานี , คณะ กต.ตร. และ ข้าราชการตำรวจ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหาร โดย พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทรงเกียรติที่ทำคุณประโยชน์แก่ ภ.จว.ตราด , มอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น และ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ภ.จว.ตราด

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด, พ.ต.อ.ชัชวาลย์ รอดคำวงศ์ ผกก.สภ.เขาสมิง, และ พ.ต.อ.นาวิน ธีระวิทย์ ผกก. สภ.เมืองตราด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วม ปฏิบัติภาระกิจให้การต้อนรับ,อำนวยความสะดวกด้านการจราจร,และรักษาความปลอดภัยแก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เขาสมิง และ อ.เมืองตราด จว.ตราด

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ตราด ร่วม ว.๒๘ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วย พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.สภ.เกาะช้าง , หน.ศรภ.ทร. เกาะช้าง, นอภ.เกาะช้าง, นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศบาลตำบลเกาะช้าง ข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ตราด, ข้าราชการตำรวจ สภ.เกาะช้าง, หน.ส่วนราชการพร้อมทั้งข้าราชการในสังกัดของทุกภาคส่วนใน อ.เกาะช้าง และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ณ บ้านหาดทรายขาว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

12 ตุลาคม 2564 11 ตุลาคม 2564 8 ตุลาคม 2564 8 ตุลาคม 2564

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด, พ.ต.อ.นาวิน ธีระวิทย์ ผกก.สภ.เมืองตราด และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดสภ.เมืองตราด พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตราด และคณะ ประชุมเรื่อง การบริหารจัดการเซฟตี้โซน และ การจัดระเบียบ ความปลอดภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ตราด

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 36/2564 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดตราด

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้ ว.๔ สำนักงานเทศบาลเมืองตราด พบ นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราด ร่วมหารือกรณีจัดระเบียบตลาดสดไร่รั้ง และ โครงการ Smart City เหตุการณ์ปกติ

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจ ความเรียบร้อย สถานที่ กรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 7 - 8 ต.ค.64

 

7 ตุลาคม 2564 6 ตุลาคม 2564 6 ตุลาคม 2564 6 ตุลาคม 2564

พล.ต.ต.ปกรณ์. มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และ พ.ต.อ.นาวิน. ธีระวิทย์ ผกก.สภ.เมืองตราด ร่วมกันอำนวยการ ควบคุม สั่งการและตรวจความเรียบร้อยในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 7 - 8 ต.ค.64

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้นำข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.จว.ตราด ร่วมทำจิตอาสาบริเวณที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดตราด

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด, พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด, พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด, พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด, พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด, พ.ต.อ.คมสรณ์ มาบำรุง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตราด และ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตราด สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด, ข้าราชการตำรวจใน ฝอ.ภ.จว.ตราด ทุกนาย เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การรักษาระเบียบวินัยและความประพฤติ การปฏิบัติตนเมื่อแต่งเครื่องแบบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ภ.จว.ตราด

พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

 

6 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564 1 ตุลาคม 2564 1 ตุลาคม 2564

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมประชุมการจัดทำแผน Standdard Operation Procedure (SOP) ณ ชั้น 2 ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด

พ.ต.อ. สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง ส่วนย่อย สภ.เขาสมิง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ เดินทางมาเพื่อดำรงค์ตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย มี รองผู้บังคับการ ,หัวหน้า สภ. , หัวหน้าหน่วยย่อยตร.ในพื้นที่ตราด และ ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ตราด ให้การต้อนรับ และ ประชุมรับมอบนโยบาย ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รรท.ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมพิธีและวางพวงมาลาวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อบจ.ตราด รร.ตราษตระการคุณ อ.เมือง จว.ตราด