header image

 

 

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

7 เมษายน 2559 1 เมษายน 2559 31 มีนาคม 2559 16 มีนาคม 2559
พล.ต.ต.นพรัตน์ รินทพล ผบก.ภ.จว.ตราด เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ 2559

 

 

พล.ต.ต.นพรัตน์  รินทพล  ผบก.ภ.จว.ตราด เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน  และ ผกก.สส. , หน.สภ. มาร่วมพิธี ฯ

 

พล.ต.ต.นพรัตน์  รินทพล ผบก.ภ.จว.ตราด  เป็นประธานเปิดพิธีในโครงการวินัยสัญจร พ.ศ.2559 ภ.จว.ตราด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด โดยมี พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข และ พ.ต.ท.โสภณ สุขอร่าม เป็นวิทยากรในการให้อบรมให้ความรู้

 

พล.ต.ต.นพรัตน์ รินทพล  ผบก.ภ.จว.ตราด ไปเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้ต้องหายาเสพติดจนประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงพยาบาลตราด

 

 

26 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 23 พฤศจิกายน 2558 21 พฤศจิกายน 2558
พล.ต.ต.นพรัตน์  รินทพล  ผบก.ภ.จว.ตราด   ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ตราด ครั้งที่ 11/58 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง จ.ตราด

 

 

พล.ต.ต.นพรัตน์  รินทพล  ผบก.ภ.จว.ตราด  ได้เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.บ้านท่าเลื่อน
, สภ.ไม้รูด และ สภ.คลองใหญ่

 

 

พล.ต.ต.นพรัตน์  รินทพล  ผบก.ภ.จว.ตราด  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหาร  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด  ณ  ห้องประชุมพลอนแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

 

พล.ต.ต.นพรัตน์ รินทพล  ผบก.ภ.จว.ตราด ได้ตรวจเยี่ยม สถ.แหลมงอบ พร้อมทั้งได้กำชับการปฏิบัติงานในช่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมเทศการลอยกระทง ปี 2558

 

 

18 พฤศจิกายน 2558 17 พฤศจิกายน 2558 16 พฤศจิกายน 2558 10 พฤศจิกายน 2558

พล.ต.ต.นพรัตน์  รินทพล ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
โดย พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผบช.ภ.2 พร้อม รอง ผบช.ภ.2 , ผบก.ในสังกัด ภ.2 และคณะแม่บ้าน ตร.ภ.2

ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี

พล.ต.ต.นพรัตน์  รินทพล ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดซึ่งเป็นประธาน และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตราด ตำรวจตระเวนชายแดน  เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และข้าราชการทหาร ร่วมกระทำพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ ศาลากลาง จ.ตราด

พล.ต.ต.นพรัตน์ รินทพล  ผบก.ภ.จว.ตราด  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปรับทัศนคติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนของ ภ.2  ที่ โรงแรมเฮอริิเทจ บางแสน พล.ต.ต.นพรัตน์ รินทพล ผบก.ภ.จว.ตราด และคณะหัวหน้าส่วนราชการ จ.ตราด เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี