เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติ
ผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ภารกิจ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ พ.ศ.2540
ทำเนียบส่วนราชการในสังกัด
กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.)
งานธุรการและกำลังพล (ฝอ.1)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ฝอ.2)
งานยุทธศาสตร์ (ฝอ.3)
งานส่งกำลังบำรุง (ฝอ.4)
งานกิจการพลเรือนฯ (ฝอ.5)
งานงบประมาณและการเงิน (ฝอ.6)
งานกฎหมายและวินัย (ฝอ.7)
กองกำกับการสืบสวน
กลุ่มงานสอบสวน
กต.ตร.จังหวัดตราด
ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส
ระบบฝากขังทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
ระบบ e-cop ภ.จว.ตราด
ระบบ web mail ภาค 2
Face Book ภ.จว.ตราด
ประชุมความมั่นคงฯ กับ จว.ตราด
ประชุมวั นที่ 26 มิ.ย.56
รายงานประชุมเดือน พ.ค.56
รับ-ส่งเอกสาร ICT จังหวัด
ศูนย์ข้อมูลกลาง มท.และจังหวัด
กระดานสนทนา
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตราด
การเดินทางสู่จังหวัดตราด
เว็บไซด์จังหวัดตราด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
ศูนย์หมายจับ
หมายจับ ภ.จว.ตราด
หมายจับคดีเยาวชน
แบบฟอร์มหมายจับ
ศูนย์รวมเว็บไซด์
เอกสารแนะนำระบบ CRIMES
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานีตำรวจ ( CRIMES)
ระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(crimes)>>โปรดคลิกดูคู่มือเตือนภัย<<
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภารกิจ

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.(ปป.)ฯ ประชุมที่ สภ.เขาสมิงฯ

25 กุมภาพันธ์ 2557 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.(ปป.)ฯ ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปเหตุระเบิดที่ตลาดยิ่งเจริญ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่มีกลุ่ม กปปส.ตราด จัดชุมนุมขึ้น โดยมี พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.ถิร์สทัต บูรณะรัช ผบก.ภ.จว.ตราด และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ตราด ร่วมประชุม ทีห้องประชุม สภ.เขาสมิง อ.เขาสมิง จว.ตราด >>คลิกดูภาพ<<
ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

23 พฤษภาคม 2556 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด รายงานตัวถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อทรง
เยี่ยมราษฎร และติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ รร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม
ม.3 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด และ รร.ตชด.บ้านเขาฉลาด ม.7 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จว.ตราด >>คลิกดูภาพ<<
ผบช.สตส.ตรวจราชการ ภ.จว.ตราด

21 พฤษภาคม 2556 พล.ต.ท.สุชีพ หนูนาง ผบช.สตส. และคณะตรวจ
ราชการ ได้เข้าตรวจหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.ตราด ตั้งแต่วันที่ 14-21 พ.ค.2556 และประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ โดยมี พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
รอง ผบก.ฯ ,หน.สภ.และ หน.หน่วยงานข้างเคียง ร่วมประชุมที่ห้องประชุม สภ.เมืองตราด


ผบก.ภ.จว.ตราด มอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพสอบสวน

21 พฤษภาคม 2556 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ ประชุมบริหาร ภ.จว.ตราด
และมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพสอบสวนให้กับ พงส.จำนวน 33 นาย
ที่ห้องประชุม สภ.เมืองตราด


ผู้ว่าฯ ประชุม กต.ตร. และมอบประกาศเกียรติคุณพลเมืองดี

18 เมษายน 2556 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผวจ.ตราด
และ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด มอบประกาศ
เกียรติคุณให้นางสิตฐี จันทสูตร เป็นผู้กระตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
สมควรแก่การยกย่องสรรเสิรญ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป
ในการร่วมประชุม กต.ตร.จังหวัดตราด ที่ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดตราด >>คลิกดูภาพ<<
ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ
13 เมษายน 2556 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
และ รอง ผบก.ฯร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของ
บำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดร่วมบริการ ในการปฎิบัติหน้าที่อำนวย
ความสะดวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราด
เป็นจำนวนมาก โดยได้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เรื่องการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ไม่ดื่มสุรา ลดอุบัติเหตทางถนนและทางน้ำ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 >>คลิกดูภาพ<<

ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

04 เมษายน 2556 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
รอง ผบก.ฯ และหัวหน้าสถานีตำรวจ ร่วมพิธีปล่อยกวาดล้างอาชญากรรม
และรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ไม่ดื่มสุรา ลดอุบัติเหตทาง
ถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 เป้าหมายตายเป็น"0"
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด >>คลิกดูภาพ<<

ีผบช.ภ.2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ฯ

21 มีนาคม 2556 พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผบช.ภ.2 เดินทางไปตรวจเยี่ยม
บำรุงขวัญ ตรวจราชการ และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่
ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ตราด พร้อมมอบข้าวสารให้แก่ข้าราชการ
ชั้นประทวนทุกนาย ที่บริเวณหน้า ภ.จว.ตราด >>คลิกดูภาพ<<
ประกวดผู้บังคับการตำรวจเข้มแข็ง ในการควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี ฯ

13 มีนาคม 2556 พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. (มค 2) เป็น
ประธานการประกวดผู้บังคับการตำรวจเข้มแข็ง ในการควบคุมสั่งการ
ทางยุทธวิธีในสถานการณ์ การควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรภาค 2 โดย
พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด ได้นำกำลังกองร้อย
ควบคุมฝูงชน จำนวนทั้งสิ้น 190 นาย เข้าร่วมประกวดผู้บังคับการตำรวจ
เข้มแข็ง กับ 8 จังหวัดในภาค 2 ที่ ศฝร.ภ.2 จว.ชลบุรี >>คลิกดูภาพ<<
ผบก.ภ.จว.ตราด ฝึกทบทวนยุทธวิธีกองร้อยควบคุมฝูงชน

11 มีนาคม 2556 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
ฝึกทบทวนภาคสนามยุทธวิธีกองร้อยควบคุมฝูงชน โดยจำลองเหตุการณ์
เสมือนจริง ที่สนามกีฬาจังหวัดตราด

เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาฯ

12 กุมภาพันธ์ 2556 พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนาค รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและกัมพูชา สำหรับงาน
ตำรวจ เพื่อเตรียมความสู่ประชาคมเศรษฐกิจ Asean Economic Community ; AEC ที่ห้องประชุม สภ.เมืองตราด >>คลิกดูภาพ<<

กองร้อยที่ 1,2 ฝึกทบทวนยุทธวิธีควบคุมฝูงชน

6 กุมภาพันธ์ 2556 พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนาค รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
ควบคุมการฝึกทบทวนยุทธวิธีการควบคุมฝูงชน โดยสมมุติเหตุการณ์ การก่อความวุ่นวายของกลุ่มบุคคลในงานรื่นเริง ที่สนามเอนกประสงค์
หน้า ภ.จว.ตราด >>คลิกดูภาพ<<
ผบก.ภ.จว.ตราด เตรียมความพร้อมรับ ผบช.ภ.2

5 กุมภาพันธ์ 2556 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
ประชุมฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ตราด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ราชการ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญจาก พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผบช.ภ.2 ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องประชุม สภ.เมืองตราด
ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ
9 มกราคม 2556 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
ถวายรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ
ราษฏร พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึก กรรมการ อนุกรรมการ อาสา
สมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด นักเรียน ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ราชการุณย์
สภากาชาดไทย (เขาล้าน) บ้านคลองมะนาว หมู่ 4 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่
>>>คลิกดูภาพ<<<
ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจจุดสกัด จุดอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

28 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
ออกตรวจด่านตรวจ จุดสกัด จุดอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ช่วง
เทศกาลปีใหม่ ในเส้นทางสำคัญตามนโยบาย ผบ.ตร.รณรงค์ ลดการ
เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ >>>คลิกดูภาพ<<<
ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมประชุม กต.ตร.จว.ตราด ฯ

28 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , หน.สภ.และ ประธาน กต.ตร.ของแต่ละ สภ.เข้า
ร่วมประชุม กต.ตร.จว.ตราด โดยมี นางสาวเบญวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน กต.ตร.จว.ตราด ที่ห้องประชุมศาลา กลางจังหวัดตราด >>>คลิกดูภาพ<<<
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

26 ธันวาคม 2555 พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยทุกภาคส่วนราชการเข้าร่วมรณรงค์ ปีใหม่ตาย
เป็นศูนย์ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดตราด >>>คลิกดูภาพ<<<
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ปล่อยอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงปีใหม่

21 ธันวาคม 2555 พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
เป็นประธานปล่อยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลคริสต์
มาส และปีใหม่แบบบูรณาระหว่างตำรวจกับฝ่ายปกครอง ที่หน้า สภ.เมืองตราด >>>คลิกดูภาพ<<<
ผบก.ภ.จว.ตราด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ

20 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
และเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ฯ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกิจการภายในสหกรณ์ฯ
ที่ห้องประชุม สภ.เมืองตราด >>>คลิกดูภาพ<<<
ผบก.ภ.จว.ตราด เปิดโครงการ Safety Zone ที่เกาะช้าง

19 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
เป็นประธานเปิดโครงการ Safety Zone บนพื้นที่อำเภอเกาะช้าง เพื่อ
ในการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์แก่นักท่องเที่ยว
ที่เกาะช้างลากูน รีสอร์ต อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
>>>คลิกดูภาพ<<<
ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจการฝึกยุทธวิธีตำรวจควบคุมฝูงชน

19 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
ตรวจการฝึกทบทวนของกำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชน ที่ 1 ฝึกทบทวน
ยุทธวิธีตำรวจในการควบคุมฝูงชน เพื่อเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ที่
สนามกีฬาจังหวัดตราด โดยมี พ.ต.อ.ธนธัช น้อยนาค รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
เป็นผู้ควบคุมการฝึกฯ >>>คลิกดูภาพ<<<
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่

15 ธันวาคม 2555 พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
เป็นประธานในพิธีปล่อยระดมกวาดล้างอาชญากรรม สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติดในช่วงเวลาก่อนเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่เป็นการบูรณาการ
กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติร่วมกันระหว่างตำรวจกับฝ่ายปกครอง ที่บริเวณ
หน้าสภ.เมืองตราด >>คลิกดูภาพ<<
ผบก.ภ.จว.ตราด ประชุมบริหารและแนะนำตัวผู้มาดำรงตำแหน่งใหม่

14 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ทุกท่าน ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.ตราด
แนะนำตัวข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในสังกัด ภ.จว.ตราด โดย ผบก.ฯ ได้มอบนโยบายสำคัญของ ผบ.ตร.10 ข้อ เช่น ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ทุก สภ.ต้องสื่อสารกับ ตร.ได้โดยตรง มีชั้นสัญญาบัตรเข้าร่วมประชุม
จำนวน 103 นาย ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด >>คลิกดูภาพ<<
ภ.จว.ตราด มอบสิ่งของช่วยงานกาชาด-ปีใหม่ 2556

14 ธันวาคม 2555 พ.ต.อ.วุฒิชัย อนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด นำสิ่ง
เครื่องใช้ เช่น ตู้เย็น รถจักรยานไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดตราด
โดยมีนาวสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
คอยรับมอบสิ่งของ ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด >>คลิกดูภาพ<<
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร

5 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด วาง พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จุด
เทียนชัยถวายพระพร ์และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ >>คลิกดูภาพ<<
พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

5 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วม งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จังหวัดตราด และพิธืถวายสัตย์
์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ที่ศาลาประชาคมจังหวัด
ตราด >>>คลิกดูภาพ<<<
ตรวจโครงการ Safety Zone ท่องเที่ยวปลอดภัย บนเกาะช้าง

4 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด และ พ.ต.อ.ณัฐธวัช ทองใบ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ลงพื้นที่ออกตรวจความพร้อม
ในการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์แก่นักท่องเที่ยว
ในทุกๆ ด้านตามโครงการ Safety Zone ท่องเที่ยวปลอดภัย 100 %
>>>คลิกดูภาพ<<<

พีธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีฯ

3 ธันวาคม 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ที่บริเวณ
หน้า ภ.จว.ตราด >>>คลิกดูภาพ<<<

22 พฤศจิกายน 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจเยี่ยม และตรวจสอบความพร้อม กองร้อยควบคุมฝูงชนที่ 1 ที่ ส.ป.ก.
กทม.โดยมี พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด เป็นผู้ควบคุมสั่งการ
22 พฤศจิกายน 2555 พ.ต.อ.วุฒิชัย อนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ปล่อย
แถวกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1 เดินทางไปสนับสนุน ภารกิจของ
บช.น.กรณีการชุมนุมประท้วงขององค์การพิทักษ์สยาม ที่ลานพระบรม
รูปทรงม้า กรุงเทพฯ

7 พฤศจิกายน 2555 ภ.จว.ตราด ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ทั้ง 2
กองร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์

7 พฤศจิกายน 2555 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จว.ตราด
ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference กับ ศปก.ตร.
ิโดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยทันที พร้อมนี้ได้มี หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ตราด เข้าร่วมประชุมรังฟังข้อสั่งการของ ผบ.ตร.ด้วย หลังจาก
ประชุม กับ ศปก.ตร.แล้ว ได้ประชุมบริหารประจำเดือน พ.ย.2555 ของ ภ.จว.ตราด
12 สถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

สภ.เมืองตราด

สภ.เขาสมิง

สภ.บ่อไร่ สภ.คลองใหญ่

สภ.แหลมงอบ สภ.เกาะช้าง

สภ.เกาะกูด สภ.บ้านท่าเลื่อน

สภ.หนองบอน สภ.ไม้รูด

สภ.อ่าวช่อ สภ.ด่านชุมพล
ราคามาตรฐานกลางครุภัณฑ์
ข่าวประกวดราคา
10 มี.ค.57 ประกาศสอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
17 พ.ค.56 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอ่าวช่อ จังหวัดตราด (ชั่วคราว)ปีงบประมาณ 2556
30 พ.ค.56 ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอ่าวช่อ จังหวัดตราด (ชั่วคราว)
คู่มือประชาชน
คำแนะนำในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
คำแนะนำในการติดต่อฝ่ายปกครอง ทะเบียนราษฏร์การรับรองบุคคล การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน
ดาวน์โหลดกฎหมาย
กองวินัย สามารถดาวน์โหลด กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยที่น
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำรวจภูธรจังหวัตราด
ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 : 0-3951-1450 FAX 0-3951-1846พล.ต.ต.ถิร์สทัต บูรณะรัช
ผบก.ภ.จว.ตราด


พ.ต..วุฒิชัย อนันต์
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
พ.ต..ปกรณ์ มณีปกรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
พ.ต..วรชิต กาญจนะเสน
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
พ.ต.อ.โสภณ ศิริมาจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
พ.ต.อ.อิทธิพร โพธิ์ทอง
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
พ.ต..เสถียร บุญค้ำ
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด