header image

 

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

18 มกราคม 2560 17 มกราคม 2560 11 มกราคม 2560 29 ธันวาคม 2559

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

 

 

พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

 

พ.ต.อ. ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ  ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก จังหวัดตราด

 

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด

ได้มอบข้าวสารให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ซื้อข้าวสารในโครงการการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำ ( วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด )