header image

 

 

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 

27 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.อ่าวช่อ พบ พ.ต.ท.วิโรจน์ เจริญชัย สว.สภ.อ่าวช่อ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำชับและมอบข้อราชการในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ทั่วไปปกติิ

พ.ต.อ.สมชายอยู่สวัสดิ์ รอง ผบก. ภ.จว.ตราด ร่วมถ่ายทำการผลิตรายการถนนปลอดภัย บริเวณ ถนนหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) ก.ม. 403 แยกไร่ป่า โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ปกติ

พ.ต.อ.สมชายอยู่สวัสดิ์ รอง ผบก. ภ.จว.ตราด ประชุมร่วมถ่ายทำการผลิตรายการถนนปลอดภัย ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน

พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการจาก ภ.2 และตรวจเยี่ยม สภ.บ้านท่าเลื่อน พบ พ.ต.อ.สมยา ด้วงเล็ก ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติิ

 

25 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 25 มกราคม 2565 25 มกราคม 2565

วันที่ 25 ม.ค.2565 เวลา 12.00น.
พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการจาก ภ.2 และตรวจเยี่ยม สภ.แหลมงอบ พบ พ.ต.ท.สมหมาย อมรอรช รองผกก.ป.สภ.แหลมงอบ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมสภ.ไม้รูด พบ พ.ต.ท.สุพจน์ รักการ สวญ.สภ.ไม้รูด พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.ท.สุพจน์ รักการ สวญ.สภ.ไม้รูด พ.ต.ต.มนตรี คำมิ่งสวป.สภ.ไม้รูด พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วม พิธีเปิด กิจกรรม โครงการตาสับรดน้อย ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิการาม) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้เดินทางมาต้อนรับ และดูแลความเรียบร้อย ในการตรวจราชการของภ.2 ณ สภ.อ่าวช่อ

 

25 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565 22 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
พ.ต.ท.สุพจน์ รักการ สวญ.ไม้รูด
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมทำ กิจกรรม จิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิการาม) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ เหตุการณ์ทั่วไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการจาก ภ.2 และตรวจเยี่ยม สภ.เขาสมิง พบ พ.ต.อ.ชัชวาลย์ รอดคำวงศ์ ผกก.เขาสมิง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

นาย ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมหัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พาณิชย์จังหวัดตราด ปศุสัตว์จังหวัดตราด ด่านกักกันสัตว์ตราด คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตราด ออกตรวจสอบราคาประเภทเนื้อสุกร ณ ตลาดนัดกิโลศูนย์ และฟาร์มเลี้ยงสุกร เกรียงศักดิ์ สรยุทธ์ฟาร์ม บ.เนินทราย เพื่อเป็นการป้องกันการกักตุนเนื้อสุกร เพื่อเก็งกำไร หรือจำหน่ายเนื้อสุกรเกินราคา สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาพรวม ในพื้นที่จังหวัดตราด

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมหัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดตราด ปศุสัตว์จังหวัดตราด ด่านกักกันสัตว์ตราด เทศบาลเมืองตราด คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด ผกก.สภ.เมืองตราด ผกก.สส.ภ.จว.ตราด และ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตราด ออกตรวจสอบร้านค้าส่ง/ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายอาหารสดประเภทเนื้อสุกร ห้างสรรพสินค้าแม็คโคสาขาตราด เพื่อเป็นการป้องกันการกักตุนเนื้อสุกร เพื่อเก็งกำไร หรือจำหน่ายเนื้อสุกรเกินราคา สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาพรวม ในพื้นที่จังหวัดตราด

 

21 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565

วันที่ 21 ม.ค.65 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมหัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดตราด ปศุสัตว์จังหวัดตราด ด่านกักกันสัตว์ตราด เทศบาลเมืองตราด คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด ผกก.สภ.เมืองตราด ผกก.สส.ภ.จว.ตราด และ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตราด เข้าร่วมประชุมตรวจสอบการกักตุนเนื้อสุกร เพื่อเก็งกำไร สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาพรวม ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ ห้องประชุม ภ.จว.ตราด ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองตราด พบ พ.ต.อ.นิพล คงเกียรติก้อง ผกก.สภ.เมืองตราด อยู่ปฏิบัติหน้าที่คอยอำนวยการ สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจบนสถานี ร้อยเวร สิบเวรประจำวันรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จากนั้นตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ความสะอาดสถานที่ และความมั่นคงของห้องควบคุมผู้ต้องหา กำชับให้ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพในการให้บริการประชาชน การแต่งเครื่องแบบ ทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบ

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดย สำนักงานขนส่งตังหวัดตราด ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.คลองใหญ่ พบ พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ

 

20 มกราคม 2565 19 มกราคม 2565 19 มกราคม 2565 19 มกราคม 2565

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ว.๒๘ ขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารงานสถานีตำรวจกับข้าราชการตำรวจระดับสารวตัรขึ้นไป ของ สภ.เมืองตราด ณ ห้องประชุมสภ.เมืองตราด ได้กำชับข้อราชการดังนี้
- เน้นย้ำให้ส่งรายงานด้านต่างๆภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ให้ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย พรัอมให้บริการประชาชน
- กำชับให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ห่างไกลจาก สุรา และสิ่งมึนเมาอื่นๆ รวมทั้งงดเว้นอบายมุข
เหตุการณ์ปกติ

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ดูแลตรวจสอบการฝึกทบทวนกองร้อย คฝ.ตราด ประจำเดือน ม.ค.65 มีกำลังกองร้อย คฝ.ตราด กองร้อย 1 จำนวน 155 นาย ร่วมการฝึกทบทวน คฝ. ณ บริเวณศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองตราด (ฟิตเนส) ต.วังกระแจะ อ.เมือง จว.ตราด

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ดูแลตรวจสอบการฝึกทบทวนกองร้อย คฝ.ตราด ประจำเดือน ม.ค.65 มีกำลังกองร้อย คฝ.ตราด กองร้อย 1 จำนวน 155 นาย ร่วมการฝึกทบทวน คฝ. ณ บริเวณศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองตราด (ฟิตเนส) ต.วังกระแจะ อ.เมือง จว.ตราด

พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.บ่อไร่ พบพ.ต.อ.ชิตพล ยืนยาว ผกก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไว้แล้ว

 

19 มกราคม 2565 18 มกราคม 2565 18 มกราคม 2565 18 มกราคม 2565

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก. ภ.จว.ตราด และ ตัวแทน จนท.บริษัท Interlink telecom ร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าโครงการติดตั้งกล้อง CCTV บูรณาการ เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกับหน่วยงานข้างเคียง ณ ห้องสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดตราด

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม
สภ. เมืองตราด พบ ข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดี รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงได้กำชับข้อสั่งการไว้แล้ว

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วย รอง ผบกบก.ภ.จว.ตราด ได้จัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test kit) แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและหน่วยข้างเคียง โดยทำการฝึกอบรม ในวันที่ 18 ม.ค.65 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ ภ.จว.ตราด โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เป็นวิทยากร ในการอบรม

พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ภ.จว.ตราด ประชุมสรุปการสืบสวนสอบสวนกรณีคนไทยถูกหลอกให้ไปทำงานในประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ตราด

 

17 มกราคม 2565 15 มกราคม 2565 15 มกราคม 2565 13 มกราคม 2565

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม
สภ.แหลมงอบเพื่อช่วยเหลือและติดตามกรณีเหตุเรือ Speedboatอับปางระหว่างเดินทางออกจากเกาะลิ่ม ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน ๗ คน ได้รับการช่วยเหลือ ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้พบ พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี ผกก. สภ.แหลมงอบ พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำชับข้อสั่งการไว้แล้ว

พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจด่านตรวจมั่นคงบ้านเนินสูง พบ พ.ต.ต.สาธิต ช่อเกตุ สว.สส.ฯหน.ชุด เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรประจำด่าน,ตชด.117,ทหาร ฉก.นย.ตราด

พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.บ้านท่าเลื่อน พบ พ.ต.อ.สมยา ด้วงเล็ก ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ได้กำชับข้อสั่งการไว้แล้ว (รายละเอียดการตรวจเยี่ยม) จากนั้นได้ร่วมกับ ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อนและ สว.สส.สภ.บ้านท่าเลื่อน ได้ออกตรวจด่านตรวจมั่นคงต่างๆและช่องทางธรรมชาติ ภายในเขตพื้นที่ สภ.บ้านท่าเลื่อน ต่อไป

พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองตราด พบ พ.ต.อ.นิพล คงเกียรติก้อง ผกก.สภ.เมืองตราด ร้อยเวร และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ประชุมเร่งรัด ติดตามเหตุเพลิงไหม้เรือประมง ณ ห้องประชุม สภ.เมืองตราด

 

13 มกราคม 2565 13 มกราคม 2565 13 มกราคม 2565 13 มกราคม 2565

พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมสภ.แหลมงอบ เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ. พบ พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี ผกก.สภ.แหลมงอบ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับข้อสั่งการไว้แล้ว

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เขาสมิง พบ พ.ต.อ.ชัชวาลย์ รอดคำวงศ์ ผกก.สภ.เขาสมิง เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ กวดขันจับกุมการพนันทุกชนิด ตรวจจับกุมการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่

พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือ ณ ท่าเทียบเรือนคร

พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองตราดพบ พ.ต.อ.นิพล คงเกียรติก้อง ผกก.ฯ, รองผกก.สอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไว้แล้ว

 

13 มกราคม 2565 12 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วย พ.ต.ต.บวร สุทธิวารี สว.ฝอ.ฯ ร่วมประชุมติดตาม และ ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารบ้านพัก ผบก.ภ.จว.ตราด

พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ประชุมชี้แจงครูฝึก และ ฝ่ายอำนวยการจัดการฝึก เตรียมความพร้อมการฝึกทบทวนกองร้อย คฝ. ประจำเดือน ม.ค.65

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม
ตู้ยามช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด พบข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดี รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.หนองบอน ได้มาตรวจสอบโกดังร้าง ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ลักลอบเล่นการพนัน พื้นที่รับผิดชอบ สภ. หนองบอน ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

 

11 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565 9 มกราคม 2565 9 มกราคม 2565

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม
สภ. หนองบอนพบ ข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดี รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงได้กำชับข้อสั่งการไว้แล้ว

พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด, พ.ต.อ.บำรุง ผลพูล ผกก.(สอบสวน) กส.ภ.จว.ตราด และคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ภ.จว.ตราด ประชุมสรุปการสืบสวนสอบสวนกรณีคนไทยถูกหลอกให้ไปทำงานในประเทศกัมพูชา ณ ห้องประชุม ภ.จว.ตราด

พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.หนองบอนพบ พ.ต.ท.สิทธิพันธ์ พงษ์ธนาวุฒิกรณ์ สวญ.สภ.หนองบอน พนักงานสอบสวนเวร อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไว้แล้ว

พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.อ่าวช่อ พบ พ.ต.ท.วิโโรจน์ เจริญชัย สว.สภ.อ่าวช่อ , พนักงานสอบสวนเวรร อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไว้แล้ว

 

8 มกราคม 2565 6 มกราคม 2565 5 มกราคม 2565 5 มกราคม 2565

พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เขาสมิงพบพ.ต.อ.ชัชวาลย์ รอดคำวงษ์ ผกก.ฯร้อยเวร อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไว้แล้ว

พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และ พ.ต.อ.สุวิจักขณ์ กู้พิมายวรกูล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตราด พร้อมคณะตรวจราชการ ภ.จว.ตราด ได้เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมประชุมชี้แจ้งข้อราชการ กำชับและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแฟ้มตรวจราชการของ สภ.เมืองตราด ณ สภ.เมืองตราด

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 1)/รอง ผอ.ศพดส.ตร.(1) หน.ชป.TICAC พร้อมด้วย พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ ผบก.อธ. พล.ต.ต.ฐิติวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าและแถลงข่าวการดำเนินคดีกรณีเด็กชายสายฟ้าฯ เสียชีวิต ในพืนที่รับผิดชอบของ สภ.แหลมงอบ จว.ตราด โดยมี พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.สมชาย อยู่สว้สดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีรพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.ปริญญา คำเจริญ ผกก.สส.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี ผกก.สภ.แหลมงอบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นายแพทย์ผู้ชันสูตรจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และหน่วยที่เกี่ยวข้อง รอให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดี โดยให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และ พ.ต.อ.สุวิจักขณ์ กู้พิมายวรกูล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตราด พร้อมคณะตรวจราชการ ภ.จว.ตราด ได้เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกำชับและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแฟ้มตรวจราชการของ สภ.อ่าวช่อ และสภ.เกาะกูด ณ สภ.อ่าวช่อ

 

5 มกราคม 2565 4 มกราคม 2565 4 มกราคม 2565 4 มกราคม 2565

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม
สภ. แหลมงอบ เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีพบเด็กชายอายุ 6 ขอบเสียชีวิตภายในรถยนต์ ซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ พบ พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี ผกก.สภ.แหลมงอบ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับข้อสั่งการไว้แล้ว จากนั้นจึงไดปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่รับผิดชอบต่อไป

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนหน้าตู้ยามหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด พบ เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ

พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนหน้าตู้ยามเทพประทานพรพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไว้แล้ว

พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนหนองคันทรงพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไว้แล้วพ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนหนองคันทรงพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไว้แล้ว

 

4 มกราคม 2565 4 มกราคม 2565 3 มกราคม 2565 2 มกราคม 2565

พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนหนองโสนพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ไว้แล้ว

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.เกาะช้าง พบ พ.ต.อ.วัลลภ กังธาราทิพย์ ผกก.สภ.เกาะช้าง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสายตรวจ ร้อยเวรสอบสวนบนสถานี และจนท.ตำรวจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามมาตรการการรณรงค์ด้านความปลอดภัย และการสืบสวน/กวดขันจับกุมบ่อนการพนัน แหล่งอบายมุข ยาเสพติดในพื้นที่ อย่าให้มีโดยเด็ดขาดผบก.ภ.จว.ตราด เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.เกาะช้าง พบ พ.ต.อ.วัลลภ กังธาราทิพย์ ผกก.สภ.เกาะช้าง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสายตรวจ ร้อยเวรสอบสวนบนสถานี และจนท.ตำรวจในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามมาตรการการรณรงค์ด้านความปลอดภัย และการสืบสวน/กวดขันจับกุมบ่อนการพนัน แหล่งอบายมุข ยาเสพติดในพื้นที่ อย่าให้มีโดยเด็ดขาด

พล.ต.ต.ปกรณ์. มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วย พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี ผกก.สภ.แหลมงอบ พ.ต.อ.บัญชา คล้ายน้อย ผกก.สส2 บก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.ปริญญา คำเจริญ ผกก.กก.สส.ภ.จว.ตราด พ.ต.ท.ธีระเดช มาสธนพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.แหลมงอบ พ.ต.ท.พิชัยธนศิลป์ สินพิชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แหลมงอบ ประชุมพร้อมได้กำชับให้สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและสาเหตุการตายว่าเกิดจากสาเหตุใด และให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

พล.ต.ต.ปกรณ์. มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วย พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี ผกก.สภ.แหลมงอบ พ.ต.ท.สมหมาย อมรอรช รอง ผกก.ป.สภ.แหลมงอบ พ.ต.ท.ธีระเดช มาสธนพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.แหลมงอบ พ.ต.ท.พิชัยธนศิลป์ สินพิชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แหลมงอบ ประชุมพร้อมได้กำชับให้สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและสาเหตุการตายว่าเกิดจากสาเหตุใด และให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

2 มกราคม 2565 2 มกราคม 2565 2 มกราคม 2565 2 มกราคม 2565

พล.ต.ต.ปกรณ์. มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมหมาย อมรอรช รอง ผกก.ป.สภ.แหลมงอบ แพทย์เวร รพ.แหลมงอบ ร.ต.ท.วัชรินทร์ แก้วเสน่ห์ใน ร้อยเวรสอบสวน สภ.แหลมงอบ และ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุกรณีพบศพ ชื่อ ด.ช.สายฟ้า ถนอมวงษ์ อายุ 6 ปี เสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งที่อยู่ 51/5 ม.5 บ้านแหลมทองหลาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ พร้อมได้กำชับให้ ผกก.สภ.แหลมงอบ ร้อยเวรสอบสวนฯ สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและสาเหตุการตายว่าเกิดจากสาเหตุใด และให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง
รอง ผบก.ภจว.ตราด ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน และกวดขันวินัยจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณ สามแยกบ้านไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่
โดยมี พ.ต.ท.สุพจน์ รักการ สวญ.สภ.ไม้รูด พ.ต.ต.วรพงษ์ ส่งศิริ สว.สส.สภ.ไม้รูด ข้าราชการตำรวจในสังกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครช่วยงานตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่
พร้อมมอบนโยบายในช่วงเทศกาลปีใหม่
เน้นย้ำ กำชับ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ไม้รูด พบ พ.ต.ท.สุพจน์ รักการ สวญ.สภ.ไม้รูด,พ.ต.ต.มนตรี คำมิ่ง สวป.สภ.ไม้รูด พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่
รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตราด เหตุการณ์ปกติ

 

1 มกราคม 2565 1 มกราคม 2565 1 มกราคม 2565 1 มกราคม 2565

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม
สภ. เมืองตราด พบ ข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดี รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงได้กำชับข้อสั่งการไว้แล้ว จากนั้นจึงได้ออก ปฏิบัติหน้าที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจจุดตรวจ ณ จุดตรวจตู้ยามสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด พบ พ.ต.อ.นิพล คงเกียรติก้อง ผกก.สภ.เมืองตราด,พ.ต.ท.ประยูร คำภากุล สวป.สภ.เมืองตราด พร้อมกำลังปฏิบัติ รวม 15 นาย จึงได้เน้นย้ำให้กวดขันวินัยจราจร ผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ ทั้งรถจักรยานยน์และรถยนต์ตรวจค้นรถยนต์ที่มีเหตุสงสัยเช่นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์โหลดเตี้ย ที่แปลงสภาพ เหตุการณ์ปกติ

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เขาสมิง พบ พ.ต.อ.ชัชวาลย์ รอดคำวงศ์ ผกก.สภ.เขาสมิง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจเยี่ยม สภ.ด่านชุมพล พบ พ.ต.ท.นพเก้า อิสรากำพด สว.สภ.ด่านชุมพล พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

 

1 มกราคม 2565 1 มกราคม 2565 1 มกราคม 2565 1 มกราคม 2565

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจเยี่ยม สภ.หนองบอน จุดบริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ จุดบริการประชาชนหน้า สภ.หนองบอน พบ พ.ต.ท.สิทธิพันธ์ พงษ์ธนาวุฒิกร สวญ.สภ.หนองบอน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครฯ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา พร้อมกำชับแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายบริการประชาชนด้วยใจและใช้กิริยา วาจาที่สุภาพ ต่อประชาชน
2. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน จะต้องระมัดระวังป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสาธารณสุขสูงสุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมนี้ได้มอบเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจเยี่ยม สภ.บ่อไร่ จุดบริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ จุดบริการประชาชน จุดตรวจช้างทูนและสามแยกบ่อไร่ สภ.บ่อไร่ พบ พ.ต.อ.ชิตพล ยืนยาว ผกก.สภ.บ่อไร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่และอาสาสมัครฯ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา พร้อมกำชับแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายบริการประชาชนด้วยใจและใช้กิริยา วาจาที่สุภาพ ต่อประชาชน
2. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน จะต้องระมัดระวังป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสาธารณสุขสูงสุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมนี้ได้มอบเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองตราด พบ ร้อยเวร สิบเวร อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง รอง ผบก.ฯ, พ.ต.ท.หญิง วินิทร ธัญกรนรจิรา รอง ผกก.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย ว่องมหาชัยกุล สว.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี ณ ศาลา 100 ปี และบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5